Strona główna » Aktualności » Bez kategorii » Dołącz do nas

Dołącz do nas

przystąpienie do koalicjonu

Szanowni Państwo,

Miło nam  poinformować, że w dniu 18 lutego 2009 r. Koalicja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000323466.

Ideą Koalicji jest jednoczenie środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w celu:

 • wyrównania szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałania dyskryminacji;
 • zmiany postawy oraz świadomości społecznej osób z niepełnosprawnością;
 • stworzenia warunków sprzyjających pełnemu, aktywnemu udziałowi osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym;
 • zwiększenia wiedzy społeczeństwa o problemach osób z niepełnosprawnością oraz prawach im przysługujących;
 • rozwoju edukacji opartej na zasadach integracji.

Koalicja swoje cele realizować będzie między innymi poprzez: inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw mającymi wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dla osób z niepełnosprawnością oraz społeczeństwa, rozpoznawanie potrzeb osób z niepełnosprawnością, współpracę z członkami Koalicji służącą stworzeniu merytorycznej platformy do wypracowania narzędzi i zasad skutecznego działania Koalicji na rzecz osób z niepełnosprawnością,  reprezentowanie polskiego środowiska osób z niepełnosprawnością przed administracją publiczną.

Członkiem zwyczajnym Koalicji może być stowarzyszenie oraz inna osoba prawna:

 1. nie mająca celów zarobkowych
 2. działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością
 3. która od co najmniej dwóch lat działa na rzecz realizacji celów Koalicji

Serdecznie zapraszamy Państwa do przystąpienia do Koalicji!

By przystąpić do Koalicji konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełnionej Deklaracji przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Koalicja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością;
 • aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • statutu lub innego, równoważnego aktu określającego:

1. organizację wewnętrzną i kompetencje organów Kandydata,

2. zakres działania;

 • jeżeli wniosek podpisywany jest przez osoby inne niż członkowie zarządu Kandydata wymienieni w KRS, również pełnomocnictwo do podpisania wniosku podpisane przez członków zarządu Kandydata wymienionych w KRS;
 • jeżeli uprawnienie zarządu Kandydata do złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków Koalicji nie wynika wprost ze statutu Kandydata lub innego równoważnego aktu, również uchwałę uprawnionego organu Kandydata potwierdzającą decyzję przystąpienia do Koalicji.

Pobierz list w formacie pdf

Pobierz list w formacie doc

Pobierz deklarację przystąpienia do Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w formacie pdf

Pobierz deklarację przystąpienia do Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w formacie doc

Wątek odtworzony z archiwalnej wersji strony.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *