Strona główna » Aktualności » Bez kategorii » Dołącz

Dołącz

przystąpienie do koalicji

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych do przystąpienia do Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Koalicja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000323466 w dniu 18 lutego 2009 r.

Ideą Koalicji jest jednoczenie środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w celu:

 1. wyrównania szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałania dyskryminacji;
 2. zmiany postawy oraz świadomości społecznej osób z niepełnosprawnością;
 3. stworzenia warunków sprzyjających pełnemu, aktywnemu udziałowi osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym;
 4. zwiększenia wiedzy społeczeństwa o problemach osób z niepełnosprawnością oraz prawach im przysługujących;
 5. rozwoju edukacji opartej na zasadach integracji.

Koalicja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw mającymi wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dla osób z niepełnosprawnością oraz społeczeństwa, rozpoznawanie potrzeb osób z niepełnosprawnością, współpracę z członkami Koalicji służącą stworzeniu merytorycznej platformy do wypracowania narzędzi i zasad skutecznego działania Koalicji na rzecz osób z niepełnosprawnością, reprezentowanie polskiego środowiska osób z niepełnosprawnością przed administracją publiczną.

Członkiem zwyczajnym Koalicji może być stowarzyszenie, fundacja oraz inna osoba prawna:

 1. nie mająca celów zarobkowych;
 2. działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 3. która od co najmniej dwóch lat działa na rzecz realizacji celów Koalicji.

Aby przystąpić do Koalicji konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 1. wypełnionej Deklaracji przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Koalicja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością;
 2. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. statutu lub innego, równoważnego aktu określającego organizację wewnętrzną i kompetencje organów Kandydata oraz zakres działania;
 4. jeśli uprawnienie zarządu Kandydata do złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków Koalicji nie wynika wprost ze statutu Kandydata lub innego równoważnego aktu, prosimy również o uchwałę uprawnionego organu Kandydata potwierdzającą decyzję przystąpienia do Koalicji.

Roczna składka członkowska wynosi 150 zł.

Pobierz deklarację przystąpienia do Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością (PDF)

W razie jakichkolwiek pytań posimy o kontak z Panią Anną Lewandowską-Marzoch – koordynatorem Koalicji, e-mail: biuro@koalicjaon.org.pl, tel.: 608 027 792

Wątek odtworzony z archiwalnej wersji strony.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *