Strona główna » Aktualności » Bez kategorii » Fundacja „Chcę i mogę”

Fundacja „Chcę i mogę”

fundacja na rzecz osób upośledzonych umysłowo

Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

Kontakt:

ul. Andrzeja Struga 1

kod: 26-600 Radom

telefon: 608 800 808

fax:

e-mail: kontakt@chceimoge.pl, chceimoge@vp.p, www.chceimoge.pl

KRS 0000371206

Opis i zakres działalności:

Celami Fundacji są:
a. Wspieranie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, zagrożonych patologizacją, wykluczeniem społecznym oraz mających utrudniony dostęp do szeroko pojętej nauki, kultury, sportu i profilaktyki, dążące do wyrównywania szans.
b. Pomoc osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami zachowania, dysfunkcjami i ich rodzinom w integracji.
c. Pomoc osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
d. Przeciwdziałanie uprzedzeniom i aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz umożliwianie im uczestnictwa w społeczeństwie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób zainteresowanych, ochrony zdrowia oraz integracji społecznej, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, oświatowym, wychowawczym, charytatywnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
b. Prowadzenie świetlic, klubów, kół zainteresowań i placówek wsparcia.
c. Integrację podopiecznych Fundacji ze środowiskiem rówieśniczym i lokalnym.
d. Pomoc finansową i rzeczową osobom potrzebującym.
e. Organizowanie kolonii, wycieczek, obozów, imprez sportowych i kulturalnych.
f. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów doskonalących, zajęć terapeutycznych i artystycznych.
g. Promowanie wolontariatu w różnych środowiskach.

Informacje dodatkowe:

Działalność Fundacji „Chcę i mogę”, www.chceimoge.pl/co-robimy

1. arteterapia – leczenie za pomocą sztuki
2. muzykoterapia – leczenie za pomocą muzyki
3. biblioterapia – terapia poprzez czytanie, oglądanie filmów
4. chromoterapia – leczenie barwami, kolorami
5. dramatoterapia – terapia przez spektakle teatralne i udział w nich
6. ludoterapia – terapia porzez udział w grach i zabawach
7. poezjoterapia – leczenie za pomocą poezji

« powrót

Wątek odzyskany z archiwalnej wersji strony.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *