Strona główna » Aktualności » Bez kategorii » Magdalena Bojarska – notka biograficzna

Magdalena Bojarska – notka biograficzna

Magdalena Bojarska, absolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989-1995 pracowała w administracji państwowej – w Centrum Studiów Międzynarodowych Senatu RP oraz w Biurze Międzynarodowym Kancelarii Prezydenta RP. Od 1995 do 2003 była specjalistą-konsultantem w firmach konsultingowych: GJW Polska – polsko-brytyjskiej firmie lobbyingowo-PR-owskiej; CEC Government Relations – firmie lobbyingowej i firmie doradczej Centrum Studiów Międzynarodowych. W ramach CEC Government Relations zaangażowana była w obsługę programu informacyjnego o UE prowadzonego na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Od lat działa w organizacjach pozarządowych.

 Od 2003 r. pełni funkcję prezesa Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym Hej, Koniku, organizacji pożytku publicznego świadczącej pomoc niepełnosprawnym dzieciom w postaci hipoterapii oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – wsparcia w programie IW EQUAL, obecnie koordynator programu zatrudnienia wspieranego ON, w ramach którego Fundacja świadczy usługi trenera pracy. Członek zarządu i współzałożycielka Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, którego misją jest szerzenie wiedzy nt. praw pacjenta oraz działanie na rzecz respektowania tych praw. Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Wątek odzyskany z archiwalnej wersji strony.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *