Strona główna

Szanowni Państwo,

Zachęcam do wzięcia udziału w historycznym wydarzeniu – zbudowaniu w Polsce zintegrowanej silnej platformy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z różnymi dysfunkcjami.

Jako doświadczony praktyk, rehabilitant osób niewidomych i słabowidzących, a także prezes zarządu ogólnokrajowej sieciowej organizacji zrzeszającej około 70 tysięcy osób niepełnosprawnych, jestem przekonana o potrzebie zbudowania takiej organizacji parasolowej, która ma szansę zostać partnerem merytorycznym dla przedstawicieli instytucji publicznych decydujących o zapisach ustawowych dotyczących wszystkich sfer życia obywateli.

Koalicja stawia sobie za zadanie zostanie rzecznikiem środowiska, mającym realny wpływ na poprawę jakości życia osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami .

Anna Woźniak-Szymańska
Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Aktualnościdokumenty koalicji
osoby w zarządzie

portal internetowy

usługi rehabilitacji społecznych