restored

dokumenty

Dokumenty

Cele Koalicji: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością, oraz przeciwdziałanie dyskryminacji zmiana postawy oraz świadomości społecznej osób z niepełnosprawnością stworzenie warunków sprzyjających pełnemu, aktywnemu udziałowi osób… Czytaj więcej »Dokumenty

członkowie

Członkowie Koalicji

Polski Związek Niewidomych  Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym Hej Koniku Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni… Czytaj więcej »Członkowie Koalicji

przystąpienie do koalicji

Dołącz

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych do przystąpienia do Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Koalicja została zarejestrowana w Krajowym… Czytaj więcej »Dołącz