Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Budownictwo » Organizacja placu budowy – na czym polega?

Organizacja placu budowy – na czym polega?

organizacja placu budowy

O zorganizowaniu placu budowy należy pomyśleć na długo przed tym, zanim ruszą pierwsze prace. To ważne przede wszystkim z dwóch powodów – bezpieczeństwa pracowników i jakości robót. Na konieczność zadbania o organizację placu budowy wskazują również przepisy polskiego prawa.

Czym jest plac budowy?

Plac budowy, nazywany również terenem budowy, jest wydzielonym miejscem przeznaczonym do wznoszenia, przebudowywania i rozbiórki obiektów budowlanych. Jego rozmiar zależy głównie od charakteru prowadzonej inwestycji i tym samym rodzaju prac. O specyfice danego placu budowy decydują również warunki miejscowe. Znajdują się na nim zarówno nowotworzone, jak i tymczasowe obiekty budowlane, a także maszyny i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych robót. Im większy projekt, tym istotniejsza staje się organizacja placu budowy. Przepisy wskazują jednak, że przygotowanie takiego planu jest konieczne w przypadku każdego placu budowy, nawet niewielkiego.

organizacja placu budowy

Organizacja placu budowy – projekt. Od tego trzeba zacząć

Przygotowanie i organizacja placu budowy musi odbywać się na podstawie opracowanego wcześniej planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Ten powinien uwzględniać zarówno projekt, jak i harmonogram przyszłych prac i podlegać aktualizacji wraz z postępem robót. Obowiązek jego stworzenia – i zadbania o wszystkie elementy organizacji – należy do kierownika budowy.

O co należy zadbać, podejmując się organizacji placu budowy?

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren pod przyszłe prace budowlane musi zostać ogrodzony, by uniemożliwić wejście osobom do tego nieuprawnionym i tym samym zadbać zarówno o bezpieczeństwo tychże osób, jak i całej inwestycji. Przepisy wskazują, że ogrodzenie powinno sięgać minimum 1,5 metra.

Organizacja ruchu na placu budowy

Umiejętna organizacja placu budowy uwzględnia również wydzielenie ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych i przejść dla pieszych. Tak, by ruch maszyn i pojazdów nie kolidował z poruszaniem się pracowników pieszych oraz był jak najbardziej wydajny.

Przechowywanie materiałów i wyrobów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – jeden z dokumentów traktujących o organizacji placu budowy – porusza również problem składowania materiałów i wyrobów. Muszą zostać ku temu wyznaczone konkretne obszary – utwardzone, pozbawione dostępu do wody i wyrównane z poziomem gruntu. Powinny także znajdować się w określonej odległości od ogrodzeń i zabudowań (około 0,75 m), a także miejsc pracy (5 m).

Organizacja placu budowy – kanalizacja

Inwestor musi zadbać o zapewnienie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego. Skoro plac budowy pozbawiony jest przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodnej, najlepiej sprawdzają się przenośne toalety i umywalki, a także kontenery socjalne, pełniące rolę biura i/lub szatni. Chodzi również o bezpieczeństwo środowiskowe. Ścieki muszą być składowane i sukcesywnie wywożone.

Oświetlenie

Na terenie budowy warto – tak, jak to tylko możliwe – wykorzystywać światło dzienne. Zdarzają się jednak sytuacje, w których prace należy kontynuować po zmroku. Wtedy musi wystąpić odpowiednie oświetlenie. Takie, które umożliwi efektywną i bezpieczną realizację robót, ale które nie stworzy zagrożenia porażenia prądem. Dlatego oświetlenie miejscowe i podręczne wymaga zastosowania opraw zasilanych napięciem 24 V za pomocą transformatorów bezpieczeństwa.

2 komentarze do “Organizacja placu budowy – na czym polega?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *