Strona główna » Aktualności » Bez kategorii » Projekt PFRON „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Projekt PFRON „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Do kogo skierowany jest Projekt?

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację –  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. 

Nie wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Kompleksowa rehabilitacja – co to oznacza?

Kompleksowa rehabilitacja to unikatowe rozwiązane w skali naszego kraju, którego celem jest wsparcie w podjęciu lub powrocie do pracy osób,  które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem projektu jest uzyskanie przez jego absolwentów zatrudnienia lub uruchomienie działalności gospodarczej dzięki wsparciu Uczestnika projektu w 3 aspektach: zawodowym, medycznym i psychospołecznym.

Na czym polega udział w projekcie?

Na kompleksową rehabilitację, jak wskazano powyżej, składają się trzy moduły wzajemnie się uzupełniające:

  • moduł zawodowy, czyli szkolenia zawodowe (uzupełniające umiejętności i kompetencje zgodnie z wybranym nowym zawodem) wsparte spotkaniami i warsztaty z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
  • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane przez wyspecjalizowany zespół medyczny, których celem jest zniwelowanie ubytków zdrowotnych,
  • moduł psychospołeczny, czyli spotkania i warsztaty z psychologiem, których celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych Uczestnika.

Co oferuje Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej?

W Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej specjaliści pomogą:

  • ocenić stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność,
  • odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania,
  • znaleźć pracę dopasowaną do możliwości i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

Projekt trwa ok. 4-5 miesięcy.

Dla osób z województw: śląskie, opolskie, dolnośląski lubuskie i okolic realizowany jest stacjonarnie w ośrodku w Ustroniu (jeżeli ktoś ma możliwość i chęć codziennego dojeżdżania też jest taka opcja). Dla osób z innych województw realizowany jest w innych 3 ośrodkach.

Pobyt w ośrodku, wyżywienie, szkolenia, rehabilitacja i pomoc psychologa realizowane są bezpłatnie.

Jak zgłosić się do projektu?

W sprawie szczegółów projektu oraz zgłoszenia się do projektu prosimy o kontakt:

  • mailowy na adres: lecznictwo@roza.com.pl,
  • telefoniczny pod numerami: 33 854 28 46, 33 854 33 73 – wew. 105.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *